česky English Deutsch Polski
 

Dětské centrum Domeček
Dětský domov pro děti do 3 let, p.o., změnil svůj název na Dětské centrum Domeček, p.o., dnem 1.1.2008.

V rámci transformace je od 1.10.2017 kapacita zařízení změněna na 24 lůžek dětského centra a 16 lůžek zařízení vyžadující okamžitou pomoc dětem.

DC poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem ve věku od 0 do 3, případně do 6 let. V rámci péče o děti vyžadující okamžitou pomoc je poskytována péče dětem bez omezení věku. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Ostrava.

Péče je poskytována formou ústavní péče v nepřetržitém provozu a částečně ambulantně.

Naše zařízení je akreditovaným pracovištěm vzdělávacího programu MZ Ošetřovatelská péče v pediatrii a to pro odbornou praxi – OM 3 specializačního vzdělávání.

Rozpočet p.o. na rok 2018

Střednědobé výhledy rozpočtu p.o. na léta 2019-2020

Rozpočet p.o. na rok 2019

Střednědobé výhledy rozpočtu p.o. na léta 2020-2021


Dětské centrum DOMEČEK,
příspěvková organizace

Jedličkova 5
700 44 Ostrava - Zábřeh

 

 

Důvody přijetí do DC