česky English Deutsch Polski
 

Dětské centrum Domeček


Dětský domov pro děti do 3 let, p.o., změnil svůj název na Dětské centrum Domeček, p.o., dnem 1.1.2008.

Od 1. 10. 2015 je kapacita zařízení je 52 lůžek dětského centra a 20 lůžek zařízení vyžadující okamžitou pomoc dětem. DC poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem ve věku od 0 do 3, případně do 5 let. V rámci péče o děti vyžadující okamžitou pomoc je poskytována péče dětem bez omezení věku. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Ostrava. Péče je poskytována formou ústavní péče v nepřetržitém provozu a částečně ambulantně.

Dětské centrum DOMEČEK, p.o.

Naše zařízení je akreditovaným pracovištěm vzdělávacího programu MZ Ošetřovatelská péče v pediatrii a to pro odbornou praxi – OM 3 specializačního vzdělávání.